Test

 

1.”Qarlı Aşırım”romanının müəllifi kimdir?

a)M.İbrahimov

b)M.Ordubadi

c)F.Kərimzad

2.Biri sadə isimdir?

a)süpürgə

b)kəpənək

3.Yalnız hansı sualınacavab verəndüzəltmə si şəkilcisini göstərin.

a)lı,li,lu,lü

b)qan,kən

c)i,vi

4.Mürəkkəb sifətlərcərgəsini göstərin

a)gecə-gündüz,bacı-qardaş

b)qaca-qaca,vurha-vur

c)soyuqqanlı,acıdil

5.Biri əvəzlık deyil.

a)hamı

b)öz

c)özgə

6.M.Fizulinin nəsr şəklində yazdığı əsər hansıdır?

a)Leyli və Məcnun

b)Yeddi  Cam

c)Şikayətnamə

7.Bayatılar necə hecadan ibarətdir?

a)5          b)9          c)7

8.Koroglu dastanı necə qoldan ibarıətdir?

a)18         b)14        c)16

9.Hansı şəkilcı feli bağlama şəkilcisdir?

a)cı,ci,cu,cü

b)anda,əndə

c)dakı,dəki

10.Aşağıdakı sözlrdən hansı sadə isimdir?

a)daraq

b)otaq

c)bulaq

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !